กฏการเข้าร่วมกลุ่ม

  1. ส่งภาพอาหารและน้ำทุกวันจะส่งทุกมื้อ หรือ ส่งรวมทีเดียวตอนเย็นก็ได้

  2. อัดคลิปออกกำลังกายด้วยอีสัสตามนั้น

  3. นน.ไม่ลงเกิน 7 วันตั้งแต่เข้า มึงต้องบอกกูกูจะได้รีวิวสิ่งทีมึงแดกทั้งหมด เคนะถ้ามึงไม่ลงเพราะมึงไม่ทำ คือมึงเหี้ยละ มึงแม่งไม่เอาไหน มึงมันกระจอกแต่ถ้ามึงทำตามกูหมด เดี้ยวกูดูให้ว่าเกิดจากอะไร

  4. โพสอะไรไม่เกี่ยวกับกลุ่มกูแบนไลพ์ ลิงค์เหี้ยอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการลด นน. รก อีเหี้ยเห็นเจอ เตะออกทันที

  5. ห้ามแอดคนอื่นเพื่อขายของ โดยเฉพาะยาลดมึงจะโดนประจาน ล้อ แบน และเตะออกจากกลุ่ม

  6. อ่านกฎและข้อบังคับต่างๆอื่นๆได้ในประกาศ

    การกดเข้ากลุ่มจะถือว่าคุณได้ทำการยอมรับกฎในการปฎิบัติทั้งในเรื่องการคืนเงิน การใช้ข้อมูล และ ข้อมูลความเป็นส่วนตัว Privacy Policy คุณสามารถอ่านได้ที่ https://www.pig2lady.com/policy/