ส่วนใหญ่เกิดจากพวกที่กินน้อย จนร่ากายเผาพลาญน้อยลง

ถ้ามึงเป็นแบบนี้มันไม่ใช่น้ำหนักนิ่งจริงๆ
แต่ไขมันมึงมันกำลังเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อ