ค่าผลแลปเท่าไร? ถึงจะเรียกว่าอ้วนจนเสี่ยงอันตราย
ลองอ่านตรงนี้ รู้ลึก รู้จริง และตอบให้อย่างชัดเจน

เรียบเรียง : เพจออกจากความเป็นหมู
Credit : pharmacy.mahidol.ac.th

หน่วยแนะแนวและปรึกษาสุขภาพ งานการพยาบาลป้องกันโรค