อยากรู้วิธีกระชับหุ่นแบบคนไม่มีเวลา อยู่ที่ไหนก็ลดน้ำหนักได้ แถมสุขภาพไม่เสีย คลิกอ่านเลย

แบบ 12/12
มีช่วงเวลาการกิน 12 ชั่วโมง และ อด 12 ชั่วโมง
การทำ IF แบบนี้สามารถทำได้ทุกวัน
6:00 – 18:00
8:00 – 20:00
10:00 – 22:00
12:00 – 00:00
—-
แบบ 16/8
มีช่วงเวลาการกิน 8 ชั่วโมง และ อด 16 ชั่วโมง
การทำ IF แบบนี้สามารถทำได้ทุกวันแต่ควรเริ่มลองทำ 12/12 ก่อน 1 อาทิตย์
6:00 – 14:00
8:00 – 16:00
10:00 – 18:00
12:00 – 20:00
—-
แบบ 20/4
มีช่วงเวลาการกิน 4 ชั่วโมง และ อด 20 ชั่วโมง
ไม่ควรทำเกินเดือนละ 1 ครั้งและควรทำแบบ 8/16 มาแล้วอย่างต่อเนื่องติดกัน 3 เดือนเป็นอย่างน้อย
6:00 – 10:00
8:00 – 12:00
10:00 – 14:00
12:00 – 16:00