ตารางเทียบไขมัน ในอาหารแบบต่างๆ 

ตารางเทียบไขมันในแบบอาหารต่างๆ ที่ยังไม่เคยได้รู้
วันนี้เจ๊เทียบมาให้แล้ว กี่ช้อนเท่ากับกี่แคลอรี่ อยากรู้ยังไงไปดู!