กฎและกติกา
สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งลดน้ำหนัก

ยินดีต้อนรับสู่การแข่งขัน

กฎและกติกาการแข่ง

  1. ถ่ายวีดีโอส่งมารายงานตัวในกลุ่ม โดยชั่งน้ำหนักก่อนกินอาหารมื้อแรกในวันที่ 1 ก.ย.
  2. ปฏิบัติตามกฎในคอร์สอย่างเคร่งครัด อ่านกฎและกติกาในคอร์สได้โดย กดตรงนี้ 
    *
    ส่งการบ้านเป็นภาพอาหารและภาพ/วีดีโอท่าออกกำลังกายในกลุ่มเฟสบุ้คตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ พร้อมติด #ลงแข่ง7โลรับ4000 ทุกครั้งที่ส่งการบ้านในกลุ่ม เพื่อให้กรรมการตรวจ
  3. ต้องทำการชั่งน้ำหนักตามคลิปนี้
  1. คุณสามารถอ่านกติกาตัวเต็ม ข้อกำหนด รวมถึงการคืนเงินดูได้ที่นี่ pig2lady.com/policy

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวลั / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี ้บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขาย