สูตรออกกำลังสำหรับคนทั่วไป

1.วอร์มอัพ

*สูตร 3 ได้ถูกย้ายไปในส่วนของคลิปคนมีปัญหาเข่าแทนตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563

2.คลิปประจำวัน

บอดี้เวทเลือก 1สูตร/สัปดาห์
สำหรับสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมัน กล้ามเนื้อเยอะยิ่งหุ่นดี ผอมไว

หากกดเข้าแอฟเฟสแล้วเด้ง ให้กดค้างแล้วเลือกเปิดในหน้าใหม่

ขั้น 4 คลูดาว์น - ยืดหลังออกเสร็จ

ยอดเยี่ยม อย่าลืมไปบอกในกลุ่มว่าทำอะไรไปบ้างด้วยนะ

แนวทางการออกกำลัง